kadra

przedszkole2DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr MAŁGORZATA JAKIMIAK
nauczyciel dyplomowany z 27 letnim stażem pracy; ukończyła studia magisterskie w zakresie Nauczanie początkowe, studia podyplomowe w zakresie:
Organizacja i zarządzanie oświatą, Historia, Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną, Autyzm,pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika oraz wiele kursów doskonalących

WYCHOWAWCA GRUPY
mgr AGNIESZKA MIELCZAREK
nauczyciel kontraktowy, 4 rok pracy w zawodzie nauczyciela;ukończyła studia licencjackie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studia magisterskie w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)oraz wiele kursów doskonalących.
Posiada certyfikat ukończenia kursu z języka angielskiego "HI JOB".

NAUCZYCIEL WSPÓŁPRACUJĄCY W GRUPIE
mgr MAGDALENA RUCHNIAK
nauczyciel stażysta, 2 rok pracy w zawodzie nauczyciela;ukończyła studia licencjackie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz magisterskie w zakresie Pedagogika ogólna .

NAUCZYCIEL LOGOPEDA
mgr AGNIESZKA MIELCZAREK

POMOC NAUCZYCIELA
TERESA GRZELAKOWSKA
Przedszkolowo.pl logo