Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

,, STWORKI Z DARÓW JESIENI" - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W JESIENNYM KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU ,, STWORKI Z DARÓW JESIENI”

Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata, czyli świata przyrody, a przede wszystkim urokliwej pory roku, jaką jest jesień.
1.Organizatorem konkursu jest Przedszkole Gminne w Gwiazdowie filia w Boleszewie
2. Cele konkursu: •kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej,• doskonalenie motoryki małej, •budzenie zainteresowań światem przyrody jesiennej, •rozwijanie kreatywności, •dostrzeganie piękna otaczającej natury
3. Warunki uczestnictwa:
•uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 3 – 6 lat wraz z rodzinami;
• technika: dowolna, praca przestrzenna z wykorzystaniem darów jesieni;
•każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę;
•do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj.: imię i nazwisko dziecka , wiek, nazwę grupy.
4. Kryterium oceny prac: komisja konkursowa będzie brać pod uwagę przede wszystkim wkład pracy, w tym wkład pracy dziecka, różnorodność wykorzystanych materiałów, kreatywność, zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac.
5. Termin składania prac: do 19 października 2018 roku.
6. Miejsce składania prac:
Przedszkole Gminne w Gwiazdowie Przedszkole Gminne w Gwiazdowie filia w Boleszewie Przedszkole Gminne w Gwiazdowie filia w Sławsku
7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 22 października 2018 r.
8. Autorzy wszystkich prac otrzymają drobny upominek. Ponadto zostaną wyłonione trzy prace, których autorzy otrzymają nagrody i dyplomy.
9. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!
Komunikat 2018-10-14, 16:32 | autor: Agnieszka Mielczarek
Przedszkolowo.pl logo