Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. ,, czas wolny z mamą i z tatą"

· Konkurs kierowany jest do dzieci z Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie, filii w Boleszewie, Filii w Sławsku.
· Kategorie wiekowe :
· 3-4 –latki
· 5-6 -latki
CEL KONKURSU
- rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego
- promowanie zdrowego trybu życia w rodzinie
- promowanie pozytywnych postaw i działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowia najbliższych
- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci
- rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych dzieci,
- motywowanie dzieci do rozwijania pasji artystycznych,

PRACA KONKURSOWA
· Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
· temat pracy konkursowej – artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki konkursu;
· rozmiar – format A 3 lub A4
· technika i forma prac- dowolna
· praca powinna być wykonana przez dziecko przy udziale rodziców

· Każda praca plastyczna powinna zawierać metryczkę ( imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, informację z kim dziecko wykonywało pracę)


WARUNKI UCZESTNICTWA
· Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
· Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
· Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do swoich wychowawców.
Komunikat 2020-02-04, 21:13 | autor: Agnieszka Mielczarek
Przedszkolowo.pl logo