Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Informacja w sprawie planowanego otwarcia przedszkola w Gwiazdowie i Sławsku

Informacja w sprawie planowanego otwarcia przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19Szanowni Państwo,

w związku z planowanym od dnia 25 maja 2020r. otwarciem przedszkola w Gwiazdowie i w Sławsku,zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wprowadzonym reżimem sanitarnym, wprowadza się ograniczenie liczebności grup i liczebności dzieci w grupie.

Przedszkole będzie czynne dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają innej
możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko.

Do przedszkola w Gwiazdowie mogą być przyjęte dzieci z Boleszewa.

Przedszkole czynne w godz. 8.30-13.30.
W razie potrzeby godziny otwarcia przedszkola mogą ulec zmianie.

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z procedurą postępowania obowiązującą rodziców w okresie zagrożenia koronawirusem ( Załączone pliki do pobrania)
Komunikat 2020-05-22, 21:21 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo