Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

ZACHĘCAMY DZIECI I RODZICÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE "PRZYJACIEL WSZYSTKICH - PLUSZOWY MIŚ"

1. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie oraz Filii w Boleszewie i Sławsku.

2. kategorie wiekowe:
I kategoria wiekowa: dzieci 3 letnie II kategoria wiekowa: dzieci 4 letnie
III kategoria wiekowa: dzieci 5 letnie
IV kategoria wiekowa: dzieci 6 letnie

3. Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, powiązanej z tematem konkursu.

4. Technika: dowolna, format prac A4 lub dowolna forma przestrzenna.

5. Kryteria oceny prac: oryginalność,walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.

6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) zawierającą: imię i nazwisko, wiek,nazwa przedszkola

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

8. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność przedszkola.

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

10. Termin składania prac w każdym przedszkolu: do 10.11.2015 r.

11. Rozstrzygnięcie konkursu 13 listopada 2015 r.Nagrody zostaną wręczone do 20.11.2015r.

12. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez dyrektora przedszkola.

13.Po 2 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej zostaną wysłane na etap ogólnopolski konkursu organizowany przez Oddziały Przedszkolne przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach.
Komunikat 2015-10-22, 18:15 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo