Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYM KONKURSIE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ELIMINACJACH GMINNYCH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”


I. Cel konkursu:
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

II. Tematyka konkursu:
Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

III. Uczestnicy:
Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy.
Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:
I grupa - przedszkola
Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.(w zależności od wieku uczestnika) Nie przewiduje się prac przestrzennych.
Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (dostępną u wychowawcy).


PRACE MOŻNA SKŁADAĆ W PRZEDSZKOLU DO 25 LISTOPADA 2015R.

2 NAJCIEKAWSZE PRACE ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA ELIMINACJE GMINNE.

Każdy uczestnik otrzyma dyplomik i drobną nagrodę rzeczową.
Komunikat 2015-11-17, 20:01 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo