RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rozkład zajęć w przedszkolu:


Poniedziałek

7:00 – 8:00 – zajęcia poranne (A.Mielczarek)
8:00 –13:00 – podstawa programowa (A.Mielczarek))
13:00-14:00 – zajęcia popołudniowe (A.Mielczarek)

Wtorek

7:00 – 8:00 – zajęcia poranne (A.Mielczarek)
8:00 –13:00 – podstawa programowa (A.Mielczarek))
13:00-14:00 – zajęcia popołudniowe (A.Mielczarek)


Środa
7:00 – 8:00 – zajęcia poranne (A. Mielczarek)
8:00 – 13:00 – podstawa programowa (A. Mielczarek)
13:00 – 14:00 – zajęcia popołudniowe (A. Mielczarek)

14:00- 14:20 TERAPIA LOGOPEDYCZNA A.MielczarekCzwartek
7:00 – 8:00 – zajęcia poranne (A. Mielczarek)
8:00 – 10:00 – podstawa programowa (A. Mielczarek)
10:00 – 13:00 – podstawa programowa (M. Ruchniak)
13:00 – 14:00 – zajęcia popołudniowe (M. Ruchniak)

10:30 - 11:10 TERAPIA LOGOPEDYCZNA A.Mielczarek

Piątek
7:00 – 8:00 – zajęcia poranne (A. Mielczarek)
8:00 – 10:00 – podstawa programowa (A. Mielczarek)
10:00 – 13:00 – podstawa programowa (M. Ruchniak)
13:00 – 14:00 – zajęcia popołudniowe (M. Ruchniak)

Przedszkolowo.pl logo