kadra

przedszkole2DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr MAŁGORZATA JAKIMIAK
nauczyciel dyplomowany z 27 letnim stażem pracy; ukończyła studia magisterskie w zakresie Nauczanie początkowe, studia podyplomowe w zakresie:
Organizacja i zarządzanie oświatą, Historia, Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną, Autyzm,pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika oraz wiele kursów doskonalących

WYCHOWAWCA GRUPY
mgr AGNIESZKA MIELCZAREK
nauczyciel kontraktowy, 7 rok pracy w zawodzie nauczyciela;ukończyła studia licencjackie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studia magisterskie w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), studia podyplomowe w zakresie logopedii. Ukończyła szkołę socjoterapii w zawodzie medycznym Terapeuta Zajęciowy oraz w zakresie kwalifikacji udzielania pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca.
Posiada certyfikat ukończenia kursu z języka angielskiego "HI JOB".
Certyfikowany terapeuta ręki dzieci i młodzieży, certyfikat trenerski 1 stopnia ,,Sensoplastyka - Plastyka sensoryczna". Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach.

NAUCZYCIEL WSPÓŁPRACUJĄCY W GRUPIE
Justyna Szewczyk
nauczyciel stażysta, 1 rok pracy w zawodzie nauczyciela;
Nauczyciel współorganizujący: mgr inż. Magdalena Brodzik. Nauczyciel kontraktowy. 3 rok pracy w zawodzie. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną, studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób z niepelprawnoscią intelektualną z elementami logopedii,w trakcie studiów podyplomowych w zawodzie logopeda oraz studia podyplomowe na kierunku: edukacja , rewalidacja i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach.


NAUCZYCIEL LOGOPEDA
mgr AGNIESZKA MIELCZAREK

POMOC NAUCZYCIELA
Anna Filipiak
Przedszkolowo.pl logo