O NAS

Rozpoczęliśmy działalność 1 lutego 2013r.jako Punkt Przedszkolny w Boleszewie przy Szkole Podstawowej im.Jana Kochanowskiego w Sławsku.

W okresie od lutego 2013r. do lutego 2015r. punkt przedszkolny prowadzony był w ramach projektu pn. "Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno", który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Od 1 września 2015r. funkcjonujemy jako Przedszkole Gminne w Gwiazdowie Filia w Boleszewie.

Za cel stawiamy sobie stworzenie miejsca, w którym dzieci czułyby się jak w domu - bezpieczne, spokojne i kochane; w którym: " Uczymy miłości do przyrody, uczymy spostrzegać jej piękno i podziwiać je, a jednocześnie przestrzegamy dzieci, by tego piękna nie niszczyły bezmyślnie."

MISJA PRZEDSZKOLA
Nasz przedszkolak żyje w zgodzie z przyrodą

WIZJA PRZEDSZKOLA
Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozumieli świat, w którym żyją, przyjmowali za niego odpowiedzialność, a w przyszłości aktywnie działali na rzecz ochrony środowiska. Chciałybyśmy aby dzieci wdrażane były do samodzielności w podejmowaniu aktywności intelektualnej, emocjonalnej oraz twórczej.

Naszą wizję opieramy na takich wartościach, jak:
• Uczciwość i rzetelność
• Wyrozumiałość i szacunek dla innych
• Tolerancja
• Dobre maniery
• Wsparcie emocjonalne
2293745471398429347name
Przedszkolowo.pl logo