organizacja pracy

Przedszkole Gminne w Gwiazdowie Filia w Boleszewie jest przedszkolem publicznym.
Organem prowadzącym jest Gmina Sławno.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15:00
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 roku życia do 6 lat. W tym roku dzieci 6 letnie tzw.,,0" objęte są rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
W szczególnych przypadkach również dzieci 2,5 letnie.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, maksymalna liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi 25.
W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział zróżnicowany wiekowo.
Dzieci mogą korzystać z 3 posiłków (I śniadanie, II śniadanie, podwieczorek).

BAZA PRZEDSZKOLA
Przedszkole mieści się w centrum wsi, w wolnostojącym budynku otoczonym zielenią. Posiada bardzo dobre warunki pobytu dzieci.
Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne .
Sale -jasne, przestronne, nowocześnie umeblowane i bardzo dobrze wyposażone w różnego rodzaju pomoce i zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci.
Toaleta przy sali zabaw - przystosowana dla małych dzieci.
Do wyłącznej dyspozycji przedszkolaków pozostaje teren rekreacyjny , na którym znajdują się atrakcyjne sprzęty do zabaw (domek, piaskownica i lokomotywa).

Pracujemy w oparciu o:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
- Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" - Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba - Żabińska. wydawnictwo "Mac Edukacja;
Miesięczne plany pracy wychowawczo - dydaktycznej opracowywane przez nauczycieli.


Kontynuujemy realizację programu „Czytające Przedszkola” w ramach fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”. Celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci a tym samym wśród dorosłych. Według fundacji „zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej”.
Przedszkolowo.pl logo