Potrzeby i korzyści codziennego czytania dzieciom

Potrzeby i korzyści codziennego czytania dzieciom

Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych to najlepsza inwestycja w ich przyszłość.
Jim Trelease

Stare porzekadło głosi, że książka jest najlepszym przyjacielem. To dzięki niej dziecko może się zdystansować wobec własnych doświadczeń, ponieważ poznając problemy innych, to jak inni radzą sobie z losem, bólem, cierpieniem i szczęściem, łatwiej można zrozumieć samego siebie co może być bardzo trudne szczególnie w dzieciństwie.
Dzisiejsze czasy pokazują, że to nie jedyna rola książki, bo kiedy język, którym posługujemy się na co dzień, jest jedynie przekaźnikiem informacji i poleceń, to operująca słowem książka nabiera mocy, barwy i nowego sensu. Czytając lub słuchając czytanej książki, dziecko doświadcza magicznej siły słów, rozwija i wzbogaca własne słownictwo. Krok po kroku ogarnia słowami świat, nazywa szczegóły otaczającej je rzeczywistości. Gdy dziecko potrafi nazywać uczucia, gdy zaczyna rozróżniać stany psychiczne literackich bohaterów, wówczas rozpoznaje je w sobie, potem u osób ze swojego otoczenia. Umiejętność nazywania i akceptowania własnych, niekiedy trudnych emocji, następnie doznań i przeżyć innych ludzi jest bodaj najtrudniejszą sztuką, którą musi opanować młody człowiek, by osiągnąć wewnętrzną dojrzałość .
Książka oczywiści nie rozwiąże wszystkich problemów napotykanych w czasie rozwoju dziecka, ale pomoże rozwijając inteligencję emocjonalną, która daje wrażliwość, umiejętność empatii, zrozumienia, ułatwi odróżnianie dobra od zła. Może również pomóc przejść przez trudne doświadczenia, rozbudzi wyobraźnię i sprawi, że dziecko będzie otwarte, szczęśliwe, będzie potrafiło rozumieć siebie i innych, oraz weźmie odpowiedzialności za własne życie. Bardzo istotne dla wielu dzieci będzie oferowanie im różnych sposobów radzenia sobie z emocjami, podsuwanie pomysłów, co zrobić, kiedy się wstydzą albo są złe. Dobrą praktyką jest sięganie po książki opowiadające o konfliktach przeżywanych przez rówieśników dziecka czy dotykające trudnych tematów, takich jak: starość, śmierć, zazdrość czy rozwód. Takie „zewnętrzne” wsparcie daje dziecku bardzo potrzebne poczucie „ja też sobie poradzę!”. Książka przynosi pomoc w konfrontacji z własnymi lękami – efektem pracującej na „pełnych obrotach” wyobraźni, daje poczucie pewności siebie, gdy uda się pokonać strach. Rodzic może stać się przewodnikiem w świecie emocji, a książka źródłem wiedzy o nich .
Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego przyszłość. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu. (…)

(…) Kolejną grupę dobrodziejstw płynących z głośnego czytania dziecku stanowią korzyści językowe i umysłowe, które zresztą ściśle się łączą. Co jest najlepszą wizytówką każdego człowieka? Jego język. Używanie bogatego i pięknego języka, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia. (…)
Wiek przedszkolny to czas, w którym dziecko rozwija się bardzo dynamicznie. To właśnie wtedy następują największe zmiany we wszystkich obszarach rozwoju. Zmienia się zachowanie dziecka, jego sposób myślenia i zapamiętywania różnych zdarzeń, a emocje i forma ich wyrażania wpływają na jego reakcje i kontakt z otoczeniem. Umiejętność sprawnego poruszania się, poprawa koordynacji, płynna mowa i poczucie odrębności jako jednostki uruchamiają naturalną potrzebę samodzielności. Dynamiczny rozwój mózgu prowokuje potrzebę poznawania nowych rzeczy i sytuacji. Przedszkolak zaczyna odczuwać silną potrzebę kontaktu z innymi, zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, równie ważna staje się dla niego umiejętność odnajdywania się w różnych sytuacjach. Okres między 3 a 6 rokiem życia jest niezmiernie istotny dla rozwoju myślenia, pamięci i mowy dziecka(…)
Dziecko w wieku przedszkolnym bierze przykład z rodziców i najbliższych, w ten sposób zaczyna się interesować czytaniem i książkami ze względu na zawarte w nich treści. Pojawia się zainteresowanie literami i słowem pisanym, gotowość do nauki czytania. Podczas wspólnej lektury znajomego tekstu dziecko zaczyna śledzić go wzrokiem i „wyręczać” w czytaniu dorosłego, co jest bardzo dobrym przygotowaniem do samodzielnego czytania.
Rodzic może rozwijać kompetencje poznawcze przedszkolaka, korzystając z wybranych książek w taki sposób, aby było to przyjemne dla niego jak również dla dziecka. Dobrym pomysłem może okazać się codzienne czytanie, które będzie sugestią dorosłego, a także samodzielnym wyborem przedszkolaka. Można wprowadzić czytanie w trybie naprzemiennym, co pozwala wprowadzać wartościowe pozycje i nie „utknąć” na całe tygodnie na ukochanej książce dziecka.
Przeczytana książka jest bardzo dobrym pretekstem do rozmowy, zadawania pytań i pobudzaniu dziecka do samodzielnego myślenia o tym, jak znaleźć na nie odpowiedź.
Rozwój myślenia, kreatywności i wyobraźni z wykorzystaniem książek o różnorodnej tematyce wpływa na przyszłą postawę dziecka nie tylko wobec nauki i rozwijania zainteresowań, ale też na podejście, z jakim rozpocznie ono naukę w szkole, i na to, jak poradzi sobie z obowiązkami szkolnymi.
Codzienne czytanie książek naszym przedszkolakom nie jest lekarstwem na wszystkie trudności oraz problemy w nauce, ale niewątpliwie jest jednym ze sposobów na ich uniknięcie. Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i emocji. Pamiętajmy, że wspólne czytanie jest także, wspaniałą zabawą, która zbliża nas do swoich dzieci i pozwala nam je lepiej poznać i zrozumieć.


Przedszkolowo.pl logo